Odborné knihy

Radical Social WorkBailey, R. (1975). Radical social work. New York: Pantheon Books.
V roce 1975 Roy Bailey a Mike Brake publikovali dnes již ikonickou knihu, která silně kritizuje tradiční sociální práci (včetně vzdělávání sociálních pracovníků) za jejich apolitičnost. Kniha byla přijata jak odbornou veřejností, tak sociálními pracovníky a akademiky, a povýšila tím radikální sociální práci na robustně podložený a respektovaný směr sociální práce.

Radical social work in practiceFerguson, I., & Woodward, R. (2009). Radical social work in practice: Making a difference. Bristol, UK: Policy Press.
Radikální sociální práce je často nesprávně chápána v kontextu hnutí, které se vyvinulo ve Velké Británii v sedmdesátých letech. Tato nová učebnice nicméně potvrzuje, že význam radikálních přístupů v sociální práci nebyl nikdy urgentnější než dnes.

Učebnice je dělena do následných kapitol:

  • Sociální práce v rozdělené společnosti
  • Radikální původ sociální práce
  • Neo-liberalismus a sociální práce
  • Sociální práce poskytovaná státem: omezení a možnosti?
  • „Třetí sektor“: radikální alternativa?
  • Za hranicí dobrých úmyslů: postoje uživatelů a pečujících osob
  • Znovuobjevené kolektivní přístupy
  • Závěr: Sociální práce jako povolání za které stojí bojovat

Radical social work todayLavalette, M. (2011). Radical social work today: social work at the crossroads. Bristol, UK: Policy Press.
Kniha byla vydána při příležitosti 35. výročí klíčového textu Radikální sociální práce v roce 1975. Zabývá se nejen připomenutím radikální tradice sociální práce ve Velké Británii, ale přináší také otázky její relevance v dnešní době a nahlíží i budoucnost sociální práce.

The road not takenReisch, M., & Andrews, J. (2001). The road not taken: A history of radical social work in the United States. Philadelphia: Brunner-Routledge.
Michael Reisch a Janice Andrews vydali komplexní knihu která popisuje mnohé z epoch sociální práce. Historický přehled radikální sociální práce spojují s výzkumným projektem. Rozhovory s početnou skupinou sebeidentifikujících se radikálních sociálních pracovníků, z nichž někteří vzpomínají na podoby sociální práce v letech třicátých až šedesátých, přinášejí unikátní pohled na podoby radikální sociální práce v USA.

Globalisation, Global Justice and Social WorkFerguson, I. (2005). Globalisation, global justice and social work. Abingdon, England: Routledge.
Kniha Globalizace, Globální spravedlnost a sociální práce zkoumá globální dopady neoliberálních politik na sociálních služby v různých zemích. V knize zazní slova sociálních pracovníků, akademiků i aktivistů včetně bojovníků na ochranu zvířat. První část knihy představuje případové studie dopadu neoliberalismu na systémy sociálního zabezpečení, poskytování sociálních služeb a praxe sociální práce. Ve druhé sekci se autoři zaměřují na vztah mezi sociální prací a bojem za sociální spravedlnost.

Feminist Social WorkDominelli, L., & McLeod, E. (1989). Feminist social work. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan ;.
Kniha popisuje jakého pokroku bylo dosaženo v posledních dvaceti letech v oblasti aplikace feministické teorie a praxe ve čtyřech centrálních oblastech sociální práce: vymezení sociálních problémů, terapie a poradenství, statutární sociální práce a komunitní práce.

Odborné časopisy

Critical and Radical Social WorkCritical and Radical Social Work – an international journal
Je poměrně novým mezinárodním odborným časopisem, který se věnuje širokému záběru témat v sociální práci v kontextu kritických teorií a optikou radikální sociální práce. Časopis přináší práce, které se snaží analyzovat a reagovat na problémy, jako je dopad globálního neoliberalismu v oblasti sociální péče; managerismu v sociální péči; přináší témata sociální práce jako formy aktivismu a sleduje propojení sociální práce a sociálního hnutí; zkoumá strukturální nerovnosti a nabízí alternativy a rozvoj tradiční sociální práce. Časopis přináší celou řadu článků, která jsou ke stažení zdarma.

Case ConCase Con
Nespokojenost se sociální prací zaměřenou na jednotlivce a ignorující strukturální příčiny sociálních problémů vedla skupinu sociálních pracovníků v roce 1970 v Británii k iniciaci odborného časopisu Case Con. Její autoři se identifikovali jako radikální sociální pracovníci a pracovnice. Časopis byl vydáván do roku 1977, cílem jeho kritiky byly, mimo jiné, vznikající managerismus v sociální práci a dominance neoliberalismu jako politického paradigmatu. Autoři zveřejnili takzvaný Case Con manifest, který je dodnes chápán jako manifest radikální sociální práce. (český překlad Manifestu jiné sociální práce)

Critical Social PolicyCritical Social Policy
Odborný časopis Kritická Sociální Politika je vysoce hodnoceným časopisem, který poskytuje mezinárodní fórum pro advokacii, analýzu a diskusi o otázkách sociální politiky. Je publikován čtvrtletně, jeho cílem je rozvýjet vědění v oblasti sociální politiky aplikací sociální, feministické, antirasistické a radikální optiky.

Další odborné články

Bailey, R., & Brake, M. (1980), Contributions to a radical practice in social work. in M. Brake & R. Bailey (Eds.), Radical social work and practice (pp. 7–25). London Edward Arnold.

Bailey, R., Brake, M. (1975), Radical social work (US edition), New York: Pantheon

Ferguson, I. (2009), ‘Another Social Work is Possible!’ Reclaiming the Radical Tradition. In V. Leskošek (Ed.), Theories and methods of social work, exploring different perspectives (pp. 81–98). Ljubljana: University of Ljubljana.

Ferguson, I., & Woodward, R. (2009), Radical Social Work in practice. Bristol: Policy Press.

Lavalette, M. (Ed.) (2011), Radical social work today, The policy press.