BANDIT, R. 2015. Participace jako nástroj změny zdola. Sociální novinky. [24. 11. 2015].

BANDIT, R. Kolik zalátáš děr? Nový prostor, 2013, č. 413, s. 14–15.

BANDIT, R. 2015. Etická dilemata vyplývající z limitovaných zdrojů v sociální práci. (v tisku) In: JANEBOVÁ, R. Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce. Praha: MPSV.

HETMÁNKOVÁ, R. (2014). Sociální práce, jde to i jinak? Deník Referendum.

JANEBOVÁ, R. Kritická sociální práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2014a, s. 25–46. (kap. 3 – Radikální sociální práce)

JANEBOVÁ, R. Feministické perspektivy v praxi sociální práce In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2006, 7(2), s. 10–19.

JANEBOVÁ, R.; ČERNÁ, L. Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi sociální práce. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2008, 9(2), s. 37–45.

JANEBOVÁ, R. KAPPL, M. SMUTEK, M. (eds.) Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. Sborník z konference IV. Hradecké dny sociální práce. 2008. Gaudeamus.

MALÍK, T. Možnost využití radikální sociální práce v praxi terénního sociálního pracovníka v romské komunitě (bakalářská práce). FSS MU v Brně, 2009.

MALÍK, T., BRODILOVÁ, Z. Nechci se bát o život. Nový prostor, č. 442.

MALÍK, T., BRODILOVÁ, Z. Od vztahu k efektivitě. Nový prostor, č. 413.

POŽIVIL, D. 2014. Zrušme sociální práci! Deník Referendum. [1. 9. 2015].

SLAČÁLEK, O., RYCHETSKÝ, L. Strážci postkomunistického dobra. A2, 2013, roč. 9, č. 7, s. 18–19.

STULÍKOVÁ, V. 2014. Ke kořenům sociální práce. Jako doma.

český překlad Manifestu jiné sociální práce

Archiv časopisu Sociální práce