Kategorie

Zprávy z přední linie

Příliš radikální?

S lidmi v bytové nouzi se o jejich potřebách nevede plnohodnotná diskuse. V úterý 20. září proběhla před ostravskou radnicí akce s názvem Diskuse na chodníku. Happening organizovali ostravští lidé v bytové nouzi s cílem diskutovat o podobě sociálního bydlení na Ostravsku. Vzhledem k připravovanému spuštění… Číst dále →

Dětské zkušenosti napoví, jak sociální práci nedělat

V posledních letech se také v našem českém kontextu stále více objevuje kritika tradiční sociální práce. Keller (2011) v této souvislosti přirovnává sociální práci k paliativní péči, která pouze mírní následky sociálních rizik, na které jsou sociální pracovníci krátcí. Objevují… Číst dále →

Participace jako cesta změny zdola

Zapojování uživatelů do rozhodování a tvorby sociálních služeb představuje žhavé téma v sociální práci. Je odborníkem na bezdomovství člověk bez domova, anebo pracovník nízkoprahového centra? A mohou lidé na okraji nastartovat změny? Participace uživatelů služeb je v Evropě součástí dobré… Číst dále →

Občanka, číslo, potom člověk

Proč se stejných práv na ochranu soukromí nedostává uživatelům služeb stejně jako sociálním pracovníkům? Proč je sociální práce někdy ponížena na hlídacího psa? Zamyšlení přináší sociální pracovnice v přímé práci s cizinci. Lze jen ztěží zpochybnit myšlenku, že uživatel sociální… Číst dále →

Práce s cizinci v bouřlivé době imigrační vlny

Jak se dělá sociální práce v zemi která je uprchlíkům pouhým tranzitem? A jak se uprchíli pohybují ve státě, který má velkou míru xenofobie? “Hrozím se opravdu upřímně právě této radikalizace společnosti a xenofobních názorů, které slýchám od osob často… Číst dále →

Jiná sociální práce je možná

Podnítit angažovanost různorodých aktérů veřejných systémů pomoci a podpory směrem k zapojování lidí v obtížných životních situacích do rozhodování měla za cíl konference Participativní přístupy v sociální práci, kterou na sklonku září pořádala Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. K přečtení… Číst dále →

© 2018 KRISA – platforma kritické sociální práce — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑