Na Ostravské univerzitě se v akademickém roce 2017/2018 začne vyučovat Kritická sociální práce. V čem je jiná? Narozdíl od mainstreamové sociální práce vidí příčiny problémů lidí v systému, ne v lidech samotných. Pozici sociálních pracovnic a pracovníků vnímá jako angažovanou, stojící na straně lidí. Důraz je kladen na utváření vztahů a budování solidarity mezi lidmi. Řešení, která kritická sociální práce hledá jsou kolektivního charakteru, posilující hlas lidí v často znevýhodněném postavení.

Kurz je nabízen magisterským studentům sociální práce. Jeho vybrané moduly vám zprostředkujeme prostřednictvím KRISY online.