Další novinka z Ostravy. Na FSS OU se začne vyučovat předmět Critical Social Work, pro který vznikla na sympoziu Horizonty tato videa.