Monografie Ostravské univerzity Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice si klade za cíl popsat, analyzovat a srovnat způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve třech zemích.

Publikaci stahujte zde