Odborná konference k sociálnímu bydlení se uskuteční 27.9.2016 v prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha. Konference je pořádána Asociací nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Praha.

Cílem konference je jak reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení, jehož zpracování má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tvorba prostoru pro jednotlivé aktéry, kterých se tato zákonná norma týká. Konference je rozdělena do čtyř bloků, kdy v každém z nich zazní odpověď od jednoho ze zainteresovaných aktérů na otázku: Co je pro Vás cílem sociálního bydlení a jakou formou ho má být dosaženo?

Konferencí bychom rádi vyvolali širokou diskuzi, zda současný stav navrhované legislativní úpravy reaguje na potřeby všech zúčastněných stran. Konference je pojata z části jako diskusní fórum s dostatečným prostorem pro dotazy z pléna i mezi řečníky.

Na konferenci aktivně vystoupí:
– zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pro lidská práva;
– zástupce Svazu měst a obcí, zástupci Magistrátu hlavního města Praha, Magistrátu města Brno a Magistrátu města Ostravy;
– zástupci neziskového sektoru – Platforma pro sociální bydlení, Sdružení azylových domů, Výbor dobré vůle, Jako doma;
– zástupci z uskupení lidí bez domova – Chceme bydlet, Hnutí za lepší bydlení, Kruh naděje.

Přihlášku naleznete na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUFmEi-ndlUyKJ6WiAYitzYz3lODmT0WvmQwFUBBWXi1cCfA/viewform?c=0&w=1

Občerstvení během konference zajistí Kuchařky bez domova.

Konference je zpoplatněna částkou 200,- pro členy Asociace nestátních neziskových organizací a platbě na účet do 20. 9. 2016. Pro nečleny, nebo při platbě na místě je poplatek ve výši 400,-.

Součástí konference bude den předem, tedy 26. 9. 2016, večerní neformální setkání s doprovodným programem.