Iniciativa Ne Rasismu! ve spolupráci s Kritickou sociální akcí pořádají přednášku z cyklu „Potřebujeme feminismus!“. Tentokrát k fenoménu intersekcionality, prolínání a vzájemného posilování jednotlivých složek znevýhodnění.

Všichni sociální pracovníci, pracovnice a jiní zájemci jsou srdečně vítáni!
Přednáší Kateřina Kolářová z FHS UK a přednáška a následná diskuze představí feministické perspektivy na protínající se a vzájemně se posilující formy sociálních nerovností. Kimberlé Crenshaw a další afro-americké feministky kritizovaly bílý středostavský feminismus za zneviditelňování forem útlaku a znevýhodnění, kterým byly vystaveny ženy z jiných sociálních vrstev, jiných etnických a rasových identit a přináležení. Inspirováni těmito prvními intersekcionálními kritikami budeme v diskuzi dále promýšlet (i ve vztahu k českému prostředí) způsoby, jakými se gender, jako forma sociálně-kulturní diference, proměňuje v závislosti na sexualitě, rase, “postižení”, sociální třídě, věku a dalším kategoriím sociální strukturace a hierarchie, a také jak feminismus reaguje (či by reagovat měl) na momenty mnohoúrovňové navlády a z(ne)výhodňvání.

Událost na facebooku