Horizonty 2016 budou otevřeným prostorem pro sdílení aktivit, projektů, myšlenek, zkušeností, jejichž společným tématem je komunita. Ať už půjde o komunity lokální, virtuální, profesní, utlačované, zájmové, uzavřené nebo otevřené, malé nebo velké, budeme objevovat procesy, které napomáhají udržovat pestrobarevnost a zároveň umožňují vznik pocitů vzájemnosti a soudržnosti.
Více informací a registrace na webu Narativu.