Jak se dělá sociální práce v zemi která je uprchlíkům pouhým tranzitem? A jak se uprchíli pohybují ve státě, který má velkou míru xenofobie?

“Hrozím se opravdu upřímně právě této radikalizace společnosti a xenofobních názorů, které slýchám od osob často velmi vzdělaných a jinak velmi informovaných. Přitom naprostá většina nemá muslimské sousedy, a ani nikoho, kdo se hlásí k islámu, nezná…”

Článek Lucie Kulhavé publikovaný na webu www.socialninovinky.cz nabízí zamyšlení nad strukturálními bariérami, kterým sociální pracovníci, uprchlíci a cizinci čelí v České republice.