Otevřený dopis ředitelce neziskové organizace Nový Prostor Dagmar Kocmánkové k situaci rozpuštění redakce stejnojmenného časopisu.

Odpověď ředitelky Nového Prostoru

Vážená paní Kocmánková,

obracíme se na Vás ve věci rozpuštění redakce Nového Prostoru, k němuž došlo v listopadu tohoto roku. Domníváme se, že toto Vaše rozhodnutí nenese znaky transparentního a korektního jednání a jako čtenáři a podporovatelé Nového Prostoru chceme být obeznámeni s jeho okolnostmi. Nový Prostor nepovažujeme za standardní, na zisk orientovanou firmu, do jejíchž procesů veřejnosti nic není, ale za sdílený statek svého druhu, který by měl podléhat veřejné kontrole. Tento dopis vám adresujeme z obav, že Vaše ukončení spolupráce s redakcí znamená i konec časopisu v podobě, jak ho nyní známe.

Nový Prostor, jako prakticky jediný časopis svého druhu, svou obsahovou kvalitou v posledních letech prokázal, že plní nezastupitelnou roli jak pro své čtenáře, tak pro prodejce. Z časopisu, který si lidé kdysi kupovali pouze z charitativních důvodů, se díky Vámi propuštěné redakci stalo uznávané periodikum, které si čtenáři kupovali i pro jeho obsah. Vynikal totiž rozmanitostí pozoruhodně zpracovaných témat, nejen sociálních, ale i kulturních, politických a občanskoprávních. Nový Prostor tak zdaleka převyšoval kvalitu jiných nám známých streetpaperů ve světě a většiny tištěných periodik v České republice. Dlouhodobě fungoval jako zdroj informací, pro něž v mainstreamových médiích není místo nebo jsou v dnešní době většině vydavatelů nepohodlné. K jeho kvalitě rovněž přispívalo minimální množství reklam a inzerátů. Ze všech těchto důvodů se jako čtenáři, podporovatelé a externí autoři chceme vyjádřit a rádi bychom znali důvody rozpuštění stávající redakce.

Vámi nedávno propuštěná redakce se k Vašemu chování nevyjadřuje a situaci nemedializovala, pravděpodobně z obav, aby se negativní publicita nedotkla prodejců. My však z dlouhodobého hlediska za větší riziko považujeme autoritářské řízení Nového Prostoru, které se neohlíží na nic a nikoho, a obáváme se proměny unikátního časopisu v neslaný nemastný plátek, jakým byl dříve. Takový, který se nečte, ale jen kupuje a jehož prodej je novodobým stavěním hladové zdi. To může dle našeho názoru poškodit zájmy prodejců mnohem více a nemůžeme k tomu mlčet.

Postupem času jste dle všeho transformovala Nový Prostor na svou rodinnou firmu, v níž se za kvalitu své práce zodpovídáte pouze svým příbuzným. Je alarmující, že dva ze tří členů správní rady Nového Prostoru nesou stejně jako vy jméno Kocmánek a v kontrolní funkci tzv. revizora projektu figuruje další Kocmánek. Tato situace podle nás přímo poškozuje kredit Nového Prostoru, na němž se odvolaná redakce nemalou měrou podílela, odporuje principu nezávislé neziskové organizace plnící důležitou veřejnou úlohu a znemožňuje vydávání výjimečného nezávislého média, jímž Nový Prostor donedávna byl.

Z těchto důvodů proto požadujeme následující:

 • Vysvětlení, co vás vedlo k propuštění redakce
 • Přijetí původní redakce zpět do Nového Prostoru
 • Záruku autonomie redakce
 • Záruku, že vaše kroky nebudou negativně dopadat na prodejce Nového prostoru
 • Záruku otevřené komunikace s redakcí Nového Prostoru a sdílení rozhodovacích kompetencí při obsazování redakce
 • Odvolání Vašich příbuzných ze správní rady a zvolení nových členů z řad respektovaných osobností z neziskového sektoru, která by garantovaly nezávislost mezi řídícími a kontrolními orgány Nového Prostoru

odkaz na složení správní rady:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=746252&typ=UPLNY
http://www.novyprostor.cz/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_2015_web.pdf

Očekáváme Vaši reakci na emailu info@akcekrisa.org.

18. 12. 2016 v Praze

 1. Platforma kritické sociální práce KRISA
 2. Přestupní stanice, sociální podnik
 3. Anna Hausnerová, sociální pracovnice
 4. Rad Bandit, sociální pracovník
 5. Petr Uhl, novinář
 6. Alena Wagnerová, spisovatelka
 7. Jakub Černý, psycholog
 8. Lenka Vrbová, projektová manažerka a čtenářka
 9. Dalibor Feit
 10. Lucie Šídová, terapeutka
 11. Kateřina Kolářová Vysokoškolská pedagožka a vědkyně
 12. Kateřina Karasová, pracovnice v sociálních službách
 13. Katarina Sanchezová, studentka FF ZČU
 14. Nikol Kalašová
 15. Filip Loski
 16. Magdalena Šipka
 17. Ludmila Böhmová studentka FHS
 18. Bob Čáp, odborář
 19. Petr Hrudka
 20. Filip Hausknecht
 21. Hedvika Schormová
 22. Olga Pek, šéfredaktorka časopisu Psí víno
 23. Radka Poulová
 24. Jakub Ort
 25. Toy Box, komiksová autorka a umělkyně
 26. Zora Hesová
 27. Nicolai Ivaschiv, student
 28. Hana Blažková
 29. Myko komiks
 30. Kristýna Trochtová
 31. Igor Ševcov, student
 32. Tomáš Lazecký
 33. Barbora Kalousková, studentka
 34. Markéta Zábojníková, sociální pracovnice Bona, o.p.s.
 35. Dagmar Ultzenová, Asistence, Nemocnice Pod Petřínem
 36. Petr Vrabec, fotograf
 37. Petr Dashan Čech, tlumočník a překladatel
 38. Václav Vidím, student
 39. Eva Kubíčková, VŠ pedagožka
 40. Tereza Kuglerová, studentka
 41. Michael Polak, student
 42. Pavel Pospěch, VŠ učitel
 43. Alexandra Doležalová, Jako doma – Homelike, o.p.s.
 44. Jiří Mertin, programátor
 45. Adrien Beauduin
 46. Radka Velada, etnografka
 47. Lukáš Pokorný, student
 48. František Hlaváč, osobní asistent, Asistence o.p.s.
 49. Kateřina Sobotovič, sociální pracovnice
 50. Jan Snopek
 51. Marie Slámová
 52. Otto Kouwen, výtvarník
 53. Jana Křemenová
 54. Jan Faix pedagog, hudebník, redaktor magazínu HIS Voice
 55. Adam Blisa, právník
 56. František Šístek, historik, vysokoškolský pedagog
 57. Hana Kulhánková
 58. Kateřina Chovancová, právnička
 59. Jan Kratochvil, socialni pracovnik
 60. Jan Kolář, archeolog
 61. Adam Heinrich, student
 62. Mirek 6. Kroš, Povolán k životu na Zemi
 63. Hana Růžičková
 64. Maggie Škabraha Dokupilová, projektová manažerka
 65. Michaela Hrubinova
 66. Jan Kuliš, student/novinář
 67. Martin Škabraha, filozof
 68. Jakub Vaculik
 69. irena melounova, pruvodce
 70. Vendula Valnohová
 71. Tomáš Ulrich, učitel
 72. Miroslav Šíma
 73. Jakub Nakládal
 74. Martin Rexa, student
 75. Jana Plavec
 76. Martin Petrů, student politologie
 77. Vojtěch Netík, adiktolog
 78. Kateřina Tumová
 79. Arnošt Novák, vysokoškolský učitel
 80. Nikol Halamásková
 81. Jan Drahota
 82. Martina Jenčková, Metodička lidskoprávního vzdělávání
 83. Petra Burzová
 84. Veronika Resslová, lektorka, vizuální umělkyně
 85. Petr Cipra
 86. Adela Stichova
 87. Jaroslava Šimáková, redaktorka
 88. Kristina Vyletová
 89. Mariana Illková, studentka
 90. Martin Turek
 91. Eva Marková, studentka
 92. Jan Oplištil, dělník
 93. Pavel Himl, VŠ učitel
 94. Hana Grygarová
 95. David Poživil, sociální pracovník
 96. Aneta Majerčíková, právník
 97. Olga Pavlova
 98. alena oswaldova brunhilda
 99. Helena Hýsková
 100. Jan Ort
 101. Ján Žaludko, student sociální pedagogiky OU
 102. Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista
 103. Martina Cimpová, novinářka
 104. Markéta Tůmová
 105. Ondřej Váňa Dělnik
 106. Tobiáš Kratochvíl
 107. Aleš Čermák, umělec, nakladatel
 108. Ondřej Skála
 109. Iveta Plna
 110. Markéta Štěpánová Gender Studies, o.p.s.
 111. Daniela Česalová, Sociální pracovnice
 112. Jan Kopkas, projektový manger
 113. Halka Je Třešňáková, herečka/choreografka
 114. Tadeáš Polák, tulák
 115. Lubomír Lupták, VŠ učitel
 116. Matěj Goláň, student
 117. Alida Horváthová, redaktorka
 118. petra trachtmanova
 119. Jana Šteflíčková
 120. Libor Vodička, teatrolog, dramaturg
 121. Karolina Válová, učitelka
 122. Zuzana Freitas Lopesová
 123. PhDr. Ladislav Zikmund-Lender
 124. Petra Málková, grafik
 125. Petr Šlesinger
 126. Monika Stachová, studentka
 127. Monika Sechovcová, studentka
 128. Petra Jelínková, překladatelka
 129. Anna Hradská
 130. Jan Starý
 131. Jan Martinec, umělec
 132. Alan Schneider, rodičovská dovolená
 133. Jan Zilvar
 134. Roman Galovič, student
 135. Jana Fialová
 136. Jan Krticka, VS pedagog
 137. Nora Melnikova
 138. Zbyněk Grepl, student
 139. Darina Alster, umělkyně a pedagožka
 140. Jakub Bazant, komentátor CT
 141. Alena Bornova
 142. Tereza Stejskalová, kurátorka umění, Tranzit
 143. Pavel Zajíc, revue Weles
 144. Eva M. Hejzlarová, pedagožka a výzkumnice
 145. Barbora Skoumalová
 146. Martina Míková
 147. Barbora Karešová, copywriter
 148. Kateřina Nechvílová, na mateřské
 149. Zora Krasenska, Lekarka
 150. Petra Kultová, ČRo
 151. Ivan Štampach, religionista, teolog
 152. Klára Čmolíková Cozlová, projektová manažerka
 153. Zuzana Zadrobílková, nakladatelka
 154. MgA. Pavel Karous Ph.D., sochař
 155. Vít Lesák
 156. Barbora Kleinhamplová, umělkyně, fotografka
 157. Vladimír Havlík, VŠ učitel
 158. Zuzana Škrobová, střihačka
 159. Štěpán Žádník
 160. veronika neumanová, umělkyně, pečovatelka
 161. Milan Trachta Český, rozhlas, Radio Wave
 162. Vojtěch Kučera, vývojář
 163. Martina Jerie Lukášková, OSVČ
 164. Barbora Chvojková
 165. Lukáš Ron, Vedoucí terénních programů
 166. Jiřina Trojankova
 167. Petra Kutálková, analytička, sociålní pracovnice
 168. Jan Polášek
 169. Valerie Talacko, překladatelka
 170. Petra Cahová, finanční manažer
 171. Verornika Jašíková, rodičovská dovolená
 172. Marek Haltuf, sociální pracovník
 173. Lada Čápová
 174. Kateřina Havránková, novinářka
 175. Michal Kolmaš, politolog
 176. Michal Štingl, strážný
 177. Devečková Viera
 178. Tadeáš Binek
 179. Lenka Hořáková
 180. Lucie Štamfestová, výtvarnice a animátorka
 181. Martin Hekrdla, publicista
 182. Tomáš Čada, pedagog
 183. Marie Sindelarova
 184. Jan Trnka, biochemik
 185. Martin Dlabka
 186. Karel Šima, akademický pracovník
 187. Štěpánka Sigmundová, umělkyně, dj
 188. Martin Tománek
 189. marie ušelová, výtvarnice
 190. Tomáš Opluštil, Student
 191. Petra Lewis, překladatelka
 192. Lucia Čemová
 193. Barbora Mrázková
 194. S.d.Ch. (Miloslav Vojtíšek), dramatik a správce
 195. Eva Otterová, klinický psycholoh
 196. Zdenka Burešová, pedagožka a pracovnice v NGO
 197. Milan Konecny
 198. Tomáš Svoboda, redaktor
 199. Marie Bořkovcová
 200. Kamila Zlatušková, proděkanka, producentka
 201. Klára Doležálková, freelance
 202. Petra Hlaváčková, historička umění
 203. Matyáš Křížkovský, student
 204. Barbora Lahodová, sociální pracovnice
 205. Selma Dizdarevič, pedagožka a výzkumnice
 206. Kateřina Škrabalová Sociální terénní pracovník
 207. Věra Janíčková projektová manažerka, tranzit.cz
 208. Alžběta Stromšíková
 209. Kristýna Ozsvaldová, sociální pracovník
 210. Olga Bažantová, překladatelka
 211. Markéta Polívková, Překladatelka
 212. Jakub Kyselovič, student
 213. Daniel Veselý, novinář
 214. Michal Křivohlávek
 215. Martin Šrajer, živnostník
 216. Alexej Sveruk, časopis Plav
 217. Adam Lupač, Reklama
 218. Adéla Pečlová
 219. Dana Balážová
 220. Petr Bubela
 221. Jan Rous, Artyčok TV
 222. Anna Hulačová, umělec
 223. Bára Šimková, prodavačka
 224. Karel Rada, spisovatel, scenárista, režisér, hudebník
 225. Ing. Eva Turková, produkční
 226. Johana Španihelová
 227. Ivana Rumanová, kulturní antropoložka
 228. Barbora Sedláčková, novinářka
 229. Markéta Hrbková, pečovatelka, překladatelka
 230. Štěpán Smrčka
 231. Petr Rubák, manažer pro regulativu
 232. Zbyšek Mošna, fyzik
 233. Jiří Richter, programátor
 234. Kristina Karasová
 235. Jan Mudra, Fotograf
 236. Karolína Mikesková
 237. Tereza Reichelová, Student UK
 238. Jaromír Honzák, HAMU Praha
 239. Ľubica Kobová, vysokoškolská učiteľka
 240. Vít Strobach, Historik, Národní technické muzeum
 241. Ondřej Císař, sociolog
 242. Jiří Navrátil, politolog
 243. Jana Doležalová
 244. Petra Pospěchová, novinářka
 245. David Vávra, student
 246. Tomáš Staudek, Napříč.cz
 247. Jana Slámová, výtvarnice
 248. Kristýna Netík Veselá
 249. Martin Rejsa, webdesigner
 250. Štěpán Hejzlar, divadelní technik
 251. Martina Uhlířová
 252. Dita Lamačová
 253. Anna Steinerova, umělec
 254. Lucie Sýkorová, knihovnice
 255. Martina Poliačková
 256. Anna Durnová, Vienna Institute of Advanced Studies
 257. Tereza Adámková, OSVČ
 258. Markéta Matoušková
 259. Alena Stejskalová
 260. Dana Bartoníčková, Student AVU
 261. Zuzana Révészová, socioložka
 262. Petra Hauerová, choreografka, tanečnice, čtenářka Nového Prostoru
 263. Andrea Petříková, sociální pracovník
 264. Jolana Danková, čtenářka
 265. Václav Orcígr, student FSV UK
 266. Jan Mareš, historik
 267. Petra Jurčeková
 268. Jiří Bartoněk, důchodce
 269. Martina Dobrovolná
 270. Karel Kawulok
 271. Ondřej Dvořák, Student FF ZČU
 272. Libor Prakesch, praktický snílek
 273. Jakub Eberle
 274. Jan Havran
 275. Jana Prajznerová, vedoucí sociálního úseku
 276. Anna Tausingerová
 277. Alice Antoninova, grafik
 278. Vít Kozák, student
 279. Kevin V. Ton, dokumentární fotograf
 280. Gabriela Štěpánková
 281. Lenka Burdová
 282. Jan Fryč
 283. Tomáš Morávek, Institut světelného designu
 284. Pavel Skála
 285. Hana Pernicová
 286. Matěj Kotouček
 287. Romana Dériková, visual merchandiser
 288. Viktor Davídek, kuchař
 289. Jaroslav Klepal, vědecký pracovník
 290. Barbora Valešová, studentka
 291. Filip Chraska, Policy Adviser
 292. Veronika Frantová, socioložka
 293. Natálie Šabaková, studentka
 294. Veronika Smitková
 295. Robin Mleziva, programátor
 296. Daniela Voráčková
 297. Filip Čížek, student
 298. Jan Milota, sociální pracovník
 299. Ondřej Mrázek, překladatel
 300. Ivan Ďatko, IT specialista
 301. Milan Hanyš, VŠ pedagog
 302. Petra Krupičková, advokátní koncipient
 303. Květoslav Dragoun, zahradník
 304. Martin Nešporek
 305. Anna Šolcová, fotografka
 306. Michael Pfann
 307. Kateřina Beková, sociální pracovníce
 308. Radek Kubala, student
 309. Jana Nečasová, redaktorka a překladatelka
 310. Rafał Marciniak, psycholog
 311. Jaroslav Chramosta, student
 312. Matěj Olšák, student
 313. Aleš Machů
 314. Dávid Šima, ELECT občianske združenie
 315. Daniel Knepr
 316. Tereza Hanušová
 317. Vladimír Starec, vývojář SW
 318. Veronika Koucká, výtvarnice
 319. Jonáš Svoboda, student
 320. Martin Bednarski, překladatel
 321. Jana Segi Lukavská, bohemistka
 322. Richard F. Vlasák, historik, teolog a novinář
 323. michaela dáňová
 324. Emanuel Buzek, student MFF UK
 325. Magdaléna Hajdučková, studentka sociologie
 326. Michal Sommer, DiS., bezpečnost práce, požární ochrana
 327. Marcel Skýba, sociální pracovník/koordinátor
 328. Jan Gerych, učitel
 329. Food Not Bombs Praha
 330. Magdalena Hrdličková, studentka
 331. Jaroslav Polák
 332. Jindřiška Kalousová, družstevnice
 333. Kryštof Drnek, student
 334. Petr Hübner, pedagog
 335. Dušan Kolář, zahradník
 336. Miroslav Poledník
 337. Klára Berg
 338. Petr Machan, fotograf
 339. Miroslav Tomek, Český rozhlas
 340. zuzka kučerová, PR, redaktorka
 341. Naďa La Mantia Magulová, učitelka
 342. Kateřina Bílková
 343. Tereza Reichová, dokumentaristka
 344. Vlasta Stulíková, sociální pracovnice
 345. Hana Syslová, analytička
 346. Jaroslav Biolek
 347. Eva Dolejšová Valachová, výtvarnice
 348. Klára Mikulcová, grafik
 349. Andrea Mašková, studentka
 350. Štěpán Lohr
 351. Martin Bernátek, VŠ pedagog
 352. Jan Franek, sociální pracovník, terapeut
 353. Jan Sedláček
 354. Jakub Vašíček, student
 355. Jan Němec, VŠ pedagog
 356. Jan Hamerský, projekt Anthropoid
 357. Eva Bártová
 358. Lenka Kvasničková, OSVČ
 359. Šárka Basjuk Koudelová
 360. Jana Miholová, sociální pracovnice
 361. Jan Bierhanzl, Filosofický ústav AV ČR
 362. Evžen Zelinka
 363. Alexandr Lang
 364. Vladimíra Večeřová Mga
 365. Radka Vališková, pracovnice v sociálních službách
 366. Andrea Tobolová
 367. Ivana Freiwilligová, výtvarnice
 368. Evžen Zelinka, programátor
 369. Pavel Příkaský, malíř, živnostník
 370. Patricie Fexová, malířka
 371. Jan Sysel, export manager
 372. Matěj Kadlec, skaut, student
 373. Petr Bachtjan, sociální pracovník
 374. Dagmar Wiesnerová
 375. Jana Stejskalova
 376. Lukáš Kijonka
 377. Miroslav Michalovič, SW Tester
 378. Jakub Stejskal, Freie Universität Berlin
 379. Martina Jakubíčková, PhD student FHS UK
 380. Blanka Pscheidtova
 381. Daniela Marečková
 382. Andrea Koišová, studentka DAMU
 383. Marián Horváth, student
 384. Irena Rodriguez Točíková
 385. Tereza Kuchtová, knihovnice
 386. Lucie Prokopcová, účetní
 387. Kristýna Haklová
 388. Jan Tranta, student, hudebník, divadelní tvůrce
 389. Irena Kozmanova, historicka
 390. Kateřina Ratajová, vedouci projektu
 391. Igor Krejčí, zpěvák
 392. Kateřina Vídenová, architektka
 393. Tomáš Zatloukal, novinář
 394. Jana Hessová
 395. Šimon Poul
 396. Jana Skořepová
 397. Matouš Jelínek, sociální antropolog FSS MU
 398. Kateřina Jarošová
 399. Nikolas Domín, projektant
 400. Petra Valná
 401. Vladimír Turner, filmař a umělec
 402. Martina Valášková, pastorační pracovnice ČCE
 403. Jan saidl, osvč
 404. Adam Herma, právník
 405. Štěpán Pácl, režisér Činohry Národního divadla Praha
 406. Kateřina Vedralova
 407. Miloslava Skácelová
 408. Eva Balounova
 409. Marie Kubáčová
 410. Jan Májíček, politolog
 411. Barbora Michálková
 412. Kateřina Koutná, matka, umělkyně
 413. Adam Nenadál, Silver Rocket
 414. Jana Buďová, pracovník v ekologické výchově, student
 415. Josef Řičář, student
 416. Klára Benešovská, Ústav dějin umění AVČR
 417. Miroslava Vecerova, umelkyne
 418. Radka Matějíčková, pracovnice environmentální NNO
 419. Milan Mejstřík, analytický chemik
 420. Jan Schier, věd. pracovník
 421. Lia Beguivinová, sociální pracovnice na RD
 422. Nataša Petrić
 423. Martin Toman, IT
 424. Yvona Kovářová, studentka
 425. Bára Berankova, zdravotní sestra v domově pro osoby se zdravotním postižením
 426. Dominique Heřmanová
 427. Marcela Kravciv Janečková, výzkumník
 428. Miroslav Pešek, SŠ učitel
 429. Karel Schestauber, student
 430. Jiří Karban
 431. Vladimír Čičmanec, programátor
 432. Michaela Pixová, vědecká pracovnice
 433. Josef Platil
 434. Karolína Wallenfelsová
 435. Hana Hýsková, studentka
 436. Jakub Záhora
 437. Kateřina Lešková Dolenská, kulturní publicistka
 438. Jan Rieger, performer a programátor
 439. Nikola Malenová
 440. Anna Libánská, studentka
 441. Marie Ligocká, studentka
 442. Anna Nižňanská
 443. Markéta Strnadová, čtenářka
 444. Martin Ulbrich, publicista, pracovník v hotelnictví
 445. Václav Adam, Rádio 1
 446. Roman Skála, Unijazz
 447. petr frinta, novinář, vydavatel
 448. Johana Hořejší, produkční
 449. Sára Märcová
 450. Ondřej Lasák, produkční
 451. Matouš Jaluška
 452. Tomáš Flachs, student
 453. Alena Gabrielová, avčr
 454. Michaela Sokolová
 455. Klára Vlasáková
 456. Vojtěch Hodeček
 457. Tomáš Princ, fotograf
 458. Michaela Bartošová, prodavačka
 459. Jitka Arazimová, designérka a grafička
 460. Lucie Sedláková, novinářka
 461. Pavla Hovorková, nezisková organizace
 462. Zuzana Černá, zdravotní sestra
 463. Dana Selingerová
 464. Eva Dubovská, VŠ pedagog
 465. Klára Melicharová
 466. Jana Pekárková, metodik sociálních služeb
 467. Michal Dvořák, student
 468. Katka Giedraitis, překladatelka a čtenářka NP
 469. Otakar Líbal, konzultant
 470. Richard Nevšímal, VŠCHT Praha
 471. Tomáš Kohoutek, psycholog
 472. Jana Hanusová, učitelka
 473. Daniel Ort, student
 474. Martin Bartoš, podpora vědy na FF UK
 475. Michal Bernhard, programátor
 476. Irena Bednářová, Humanitární organizace
 477. Kristina M. Kubcová
 478. Jakub Jirků, reportér
 479. Sára Vidímová, studentka
 480. Martina Milotová, kariérová poradkyně, lektorka
 481. Petra Holanová, FHS UK
 482. Zajačík Michal, R&D Engineer
 483. Barbora Betakova
 484. Lenka Kužvartová, Ústav pro dějiny umění FF UK, CEFRES
 485. Marek Šoltys, Vědecký pracovník, student PGS
 486. Adam Škvor
 487. Jan Tomšů
 488. Miroslav Kubeš
 489. Jan Mesany, student
 490. Gabriela Gańczarczyk, VŠ pedagog
 491. Tereza Mašláňová, animátorka
 492. Michal Smrčina
 493. Pavel Černý, osvč
 494. Hynek Trojánek
 495. Jonáš Veselka, Vývojář web GIS software
 496. Libuše Šturcova
 497. Klára Dvořáková
 498. Jan Valošek, student
 499. Alexandr Kasal, Národní ústav duševního zdraví
 500. Magdalena Poláková
 501. Sona Maletz, student
 502. Cyril John, Fyzioterapeut
 503. Jesika Pecháčková
 504. Monika Martišková, Platforma pro sociální bydlení
 505. Zuzana Pačutová, Studentka
 506. Taňa Jirova, socialni prac.
 507. Lenka Chocholouskova
 508. Hana Vysloužilová
 509. Pavel Svatoš, crew
 510. František Formánek
 511. Jan Jiřík, teatrolog
 512. Jakub Fráňa, student
 513. Dominika Wittenberg Gašparová, skandinavistka
 514. Petr Procházka, provozní restaurace
 515. Jana Smýkalová, sociální pracovník
 516. Vit Havránek, tranzit.cz
 517. Tereza Sladkovska, Ctenarka NP
 518. Karin Slunečková, studentka
 519. Jindrich Martinec
 520. Andrea Černošová, Zdrav.sestra
 521. Ondřej Strava, právník
 522. Ondřej Zezulák, student
 523. Mariana Hošnová, student
 524. Roman Hloušek, terapeut, sociální pracovník
 525. Cyril John, fyzioterapeut
 526. Anežka Fuchsová, projektová manažerka
 527. Božena Rossí, Malířka
 528. Marie Adámková
 529. Hana Svačinková, PR
 530. Jana Rand
 531. Martin Jun
 532. Magdaléna Petráková, kulturní manažerka
 533. Štěpán Brož
 534. Michaela Babickova, studentka
 535. Lucie Čížková, učitelka
 536. Ondřej Marek, projektový manažer
 537. Michal Krebs, sociální pracovník
 538. Richard Janeček, student
 539. Petr Mezihorák, Masarykova univerzita
 540. Eliška Mocková
 541. Natálie Wanková, student
 542. Michael Allen, překladatel
 543. Marie Přibylová, Tlumočnice a překladatelka, čtenářka Nového prostoru
 544. Jan Dubrovský, osvč
 545. Eliska Langová
 546. Barbora Kardová, studentka
 547. Jarmila Burešová, knihovnice
 548. Barbora Plchová, Sociální pracovnice
 549. Michal Karas, psychoterapeut
 550. Ivana Vostrovská, Univerzita Palackého v Olomouci
 551. Veronika Flanderová
 552. Miriam Plieštiková
 553. Monika Šamová, právnička
 554. Ian Mikyska
 555. Tomáš Buriánek, Programátor
 556. Stanislava Watzkeová
 557. Alena Muselová, IT konzultant
 558. Vojtěch Bárta, divadelní režisér a dramaturg
 559. Radka Jouklová, Administrátor
 560. Klára Suneghová, studentka
 561. Barbora Müllerová, student FUD UJEP
 562. Lina Krišková, studentka
 563. Jaroslav Hroch, Student UK a redaktor iDnes.cz
 564. Zbynek Sachl
 565. Kateřina Držková
 566. Marek Timko, VŠ pedagog a knihovník
 567. Anna Simakova Dosoudilová, studentka
 568. miloš mucala, chemik
 569. Markéta Oberreiterová, Pracovnice v sociálních službách, studentka FF UK
 570. Alexandra Macháčová
 571. Dagmar Piorecká, výtvarník
 572. gabi fritschová, nno
 573. Hana Mrhalová, studentka
 574. Václav Svoboda
 575. Michal Hromada, živnostník
 576. Tomáš Bek, sociolog
 577. Valerie Šebková
 578. Lenka Dostálová, knihovnice
 579. Jan Parolek
 580. Štěpánka Havlová
 581. Tomáš Zinrák, student
 582. Alexandr Budka, bývalý šéfredaktor NP
 583. Layla Bartheldi
 584. Monika Jägerová, hudebnice
 585. Anna Koucká, ZŠ učitelka
 586. Thea Šebková, Studentka
 587. Zdeněk Jehlička, jednatel s.r.o.
 588. Alexandra Šenková, VŠCHT Praha
 589. Štěpán Paulík, student
 590. Adam Fiala, operátor
 591. Tereza Noemi Havlíčková, psycholožka
 592. Vít Holub, geograf
 593. David Pixa, Jack of all trades
 594. Mikuláš Tvar-literární obtýdeník
 595. Jakub Vacík, Hudebník
 596. Lukáš Wimmer, dělník
 597. Terezie Lokšová, socioložka
 598. Blanka Kynčlová, knihovnice
 599. Petra Čechová, studentka FF a PedF UK
 600. Ondřej Matys, UPOL
 601. Eva Adamovska
 602. Ondřej Pantálek, tesař
 603. Klára Frýdová
 604. Martina Sosnová, squaterka
 605. Barbora Matysová
 606. Natálie Koževnikovová, FaVU
 607. Jana Cahova, Lektorka
 608. Vítek Jelínek
 609. Nikola Musilová, studentka
 610. Jana Landsingerová, dosud nadšená čtenářka
 611. Jonáš Jauernig
 612. Jan Němec
 613. Laco Toušek, VŠ pedagog
 614. Daniela Poláková, FF JU
 615. Zuzana Plecitá
 616. Helena Tomková, student
 617. Eliška Diblíčková
 618. Alex Vizvary, logistik
 619. Tomáš Červený, správce IT
 620. Jiří Karen
 621. Jana Jarosova, Studentka
 622. Marie Vančíková, veterinární technik
 623. Kateřina Kaclíková
 624. Vratislav Podroužek
 625. Andrea Pekárková
 626. David Jánský
 627. Štěpánka Úlehlová, Student
 628. Pavel Novák, zaměstnanec státu
 629. Anna Procházková
 630. Lenka Sehnalová, PR freelancer
 631. Samuel Weinfurter, student
 632. Tomáš Melich, IT specialista – zatím věrný čtenář
 633. Zaneta Vavrova
 634. Jiří Renza
 635. Žofie Tesařová
 636. Petr Majovský, Dělník
 637. Vitezslav Horak
 638. Nikola Girčáková
 639. Františka Zezuláková Schormová
 640. Marie Kolisková, učitelka
 641. Jakub Kahoun, student
 642. Judita Mejstříková
 643. Adam Široký, student
 644. Zdenka Nosková, manažerka
 645. Mája Millerová, student
 646. Hana Appelová
 647. Barbora Linková, Český rozhlas, Radio Wave
 648. Magdalena Hrubantová
 649. Lucie Erbenová, Studentka
 650. Klára Lepičová, mateřská dovolená
 651. Barbora Bažantová, saunařka
 652. Martin Lepič, učitel VŠ
 653. Marie Zetová, studentka
 654. Jan Gažda, pracovník v sociálních službách
 655. Jan Jonak, Akademie výtvarných umění v Praze, Mezinárodní oddělení
 656. Tomáš Wünsch, IT administrátor
 657. Tereza Králová, kurýrka
 658. Tomáš Ráček
 659. Petr Kovář, dekoratér
 660. Eliška Neradová, student
 661. Klára Viciánová, SADBA, z. s.
 662. Jiří Filipi, pedagog
 663. Kristýna Talafantová
 664. Anna Kleinová, studentka
 665. František Štípek
 666. Barbora Meijerova, Fotograf
 667. Ondřej Král, student
 668. Jiří Zezulák, lékař
 669. Anna Vašíčková, studentka
 670. Martina Muselová, studentka
 671. Veronika zadnikova, Personalista
 672. zuzana krickova, peer worker
 673. Milan Daniel, novinář
 674. Miroslav Tancoš, předseda RDS
 675. Pavel Dubský VŠ, pedagog, výzkumný prac.
 676. Patricia Talacko scénografka
 677. Jan Horák, sociální pracovník
 678. Hana Křížková, studentka
 679. Martina Hanzlíková, studentka
 680. Veronika Májková, student
 681. Julie Zemanová, Šéfredaktorka časopisu Ben Já Mína
 682. Hana Segeťová, Studentka
 683. Anna Čadilová, studentka
 684. Kateřina Vávrová, učitelka
 685. Kateřina Slabá, student
 686. Marek Berger
 687. Jan Pecka, student
 688. Jitka Martínková, Freelancer (online marketing)
 689. Eva Křížová, matka na RD
 690. Martin Hůla, biolog
 691. Petr Matoušek, sociální pracovník
 692. Kristina Gybasova, specialistka marketingu
 693. David Záhumenský, IT
 694. Martin Čech
 695. Dominika Hornerova, Studentka AVU
 696. Kateřina Krejčová
 697. Martin Kohút, Student
 698. Venuse Al Ali Tesner
 699. Markéta Kučerová, doktorandka
 700. Karolína Jelínková, vedoucí sociální pracovnice služeb pro osoby bez domova
 701. Ilona Kratochvil, ucitelka
 702. Tereza Baudišová, studentka a kontaktní pracovnice
 703. Petr Kratochvil, jednatel
 704. Lucie Mašková, sociální pracovnice
 705. Andreas Gajdosik, student, pracovník v IT
 706. Karolína Rossí, umělkyně
 707. Alžbeta Lněničková
 708. Ester Stránská, sociální pracovník
 709. Monika Petrásková, terapeutka
 710. Helena Kodýmová
 711. Bára kobrova
 712. Mia Milgrom
 713. Karolína Beránková, studentka UK
 714. Kryštof Knapp, Student
 715. Hynek Reich Štětka, učitel, typograf
 716. Štěpán Jakl, úředník
 717. Ivana Myšková
 718. Kateřina Kovárníková
 719. Eva Kloudová
 720. Eva Césarová, Youth RISE
 721. kamil karasek
 722. Zuzana Kianičková, psychiatr
 723. Lenka Močubová, sociální pracovnice
 724. Klára Davidová, lektorka anglického jazyka
 725. Marie Bendová, psycholog
 726. Jana Novorytová, performerka
 727. Kristýna Hněvsová
 728. Jana Piskáčková
 729. Jana Kinská, překladatelka
 730. Ondrej Krutsky, urednik
 731. Eva Filipovská, studentka
 732. Radek Wollmann, Café Na půl cesty
 733. Mariana Štěpánková, studentka
 734. Tereza Bernátková
 735. Anna Strenková, sociální pracovnice
 736. Monika Jen, ekonom
 737. Vojtěch Drozen
 738. Tereza Havlíčková, sociální pracovnice
 739. Veronika Tišnovská, studentka Andragogiky na FF MU
 740. Maryana Kozak
 741. Zdenka Svitekova, umelec
 742. Marie Jiránková
 743. Michaela Raisová, performerka, překladatelka
 744. Tereza Horáková, grafička
 745. Věra Vallová
 746. Eliška Hlízová
 747. Anna Michlová
 748. Barbora Hrubá, studentka
 749. Jakub Sláma, produkční
 750. Barbora Latalova, OSTRUŽINA z.s.
 751. Martin Šimáček, IPSI
 752. Marek Benda, referent
 753. Lenka Placha, učitelka
 754. Aňa Demchuk, Tři ocásci
 755. Pavla Korinkova, Psycholožka
 756. Anežka Zezuláková, studentka
 757. Eva Psutková, sociální pracovnice
 758. Vadim Barak, pracovnik v socialnich sluzbach
 759. Marek Berger, výtvarník, animátor
 760. Tereza Jirásková, student
 761. Fátima Khaledová, student
 762. Radek Jandera, odb. asistent UJEP
 763. Katka Kozáková, studentka
 764. Jana Janečková
 765. Kateřina Vavrošová
 766. Jiří Smlsal, knihovník
 767. Jana Preková, Scénografka
 768. Kateřina Krumpholcová, učitelka
 769. Šárka Navrátilová
 770. Rudolf Vévoda
 771. Lucie Macků, VŠ pedagožka
 772. Alžběta Moravcová
 773. Lukáš Kratina, osobní asistent
 774. Ivo Vlasatý, otec v domácnosti
 775. Markéta Typovská, Student
 776. Tomáš Mařík, student
 777. Ľuboš Slovák, student
 778. Michal Forejt, geograf
 779. Andrea Forejtová, strojní inženýrka
 780. Lukáš Venclík, Škola Improvizace
 781. Hana Doležalová
 782. Václav Zeman, mediální pracovník
 783. Tomáš Kubiš
 784. Milan Blaha
 785. Barbora Tőgel, ilustrátor
 786. Jana Čurdová
 787. Jana Butzke
 788. Patty Kostkova, ucl
 789. Michal Macek, fyzik
 790. Šimon Kadlčák, ArtMap
 791. Bob Kuřík
 792. Marek Nečada, Fyzik, Aaltova universita
 793. Conrad Armstrong, Prague British School
 794. Petra Dobešová, Pink productions
 795. Kateřina Žaludková, Lektorka
 796. Prokop Singer, student
 797. Vojtěch Sigmund, Architekti bez hranic
 798. Juraj Bobovský
 799. František Pfann
 800. Milan Prokop, Státni zaměstnanec
 801. Daniela Vodáčková, psycholožka
 802. Petra Pětiletá, učitel
 803. Barbora Michková, zaměstnankyně sociálního podniku
 804. Tomáš Sobotka
 805. Ondřej Fleislebr, Asistent režie
 806. Barbora Smýkalová
 807. Jan Vetešník
 808. Martin Malec, grafik
 809. Adéla Urbanová
 810. Žaneta Loužilová, kurátorka
 811. Marta Martinová, redaktorka
 812. Magdaléna Dudešková, redaktorka
 813. Jitka Dohnalova, Pedagog
 814. Olga Pekárková
 815. Alexandra Jacobea, Farářka
 816. Olga Bierhanzlová
 817. Karel Javůrek
 818. Petr Valer, živnostník
 819. David Beitl, osvč
 820. Kateřina Egerová
 821. Ondřej Zavřel, architekt
 822. Marek Bula, učitel
 823. Markéta Nováková
 824. Adam Macharáček, IT
 825. Tomáš Rubín, Fotograf
 826. Romana Bartůňková, SŠ a VŠ pedagog
 827. Pavel Prouza, manažer BlaBlaCar
 828. Lenka Ďuríková, študent PedMU
 829. Monika Spasovová, student
 830. Marek Kroupa, sociální pracovník
 831. Iva Vagenknechtová, recepční
 832. Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ
 833. Lucie Bílková
 834. Valentina Koževnikovová, studijní koordinátor
 835. Zuzana Finkova, socialni pracovnice
 836. Sandra Šilhanová, grafička
 837. Jitka Svobodová, sociální pracovnice
 838. Jakub Chabr, terénní pracovník, student
 839. Tereza Valentová, právník
 840. Klára Čížková, státni zamestnankyně
 841. Štěpán Kouba, copywriter
 842. Jana Brzkovská, psycholožka, terapeutka, lektorka, supervizorka
 843. Jakub Šofar, literární publicista
 844. Jan Junek, designér
 845. Olivie Doleželová, terénní sociální pracovnice
 846. David Šponar
 847. Eliška Černá, členka Akční skupiny s lidmi bez domova
 848. Karolína Vávrová
 849. Monika Zaharová, Herečka
 850. Kateřina Hlavinková, sociální pracovnice, Asistence, o.p.s.
 851. Martin Janečka, VŠ učitel
 852. Lenka Němečková, překladatelka
 853. Lucie Harapesová
 854. Klára Topolová, sociální pracovnice
 855. Agáta Kotábová, Matka
 856. Vojtěch Kolařík, student
 857. Josef Zukal, IT
 858. Vojtěch Měřička, kaplan v hospicu
 859. Ondřej Sýkora, FF UK
 860. Jiri Pospisil
 861. iva vyčichlová, studentka
 862. Eva Kozáková, antikvář
 863. Pavel Sterec, Vysokoškolský pedagog
 864. Marek Nagy, vysokoškolský pedagog
 865. Michaela Stránská, sociální pracovník
 866. Anna Kvíčalová, religionistka, historička
 867. Tomáš Uhlík, IT
 868. Radek Ocelák, osvč
 869. Eliška Fučíková
 870. Lucie Voláková, projektová manažerka
 871. Lucie Páchová, JAMU
 872. Hana Smolková, učitelka
 873. Ben Cardineau
 874. Zuzana Junková, OSVČ
 875. Pavel Nepustil, psycholog
 876. Tomáš Niederhafner, Učitel
 877. Jan Urban, IT
 878. Barbora Bednářová, studentka
 879. Jan A. Kozák, religionista, FF UK
 880. Lenka Kozlová, vychovatelka
 881. Matej Myslivecek, Student
 882. Michal Ptáček
 883. Jan Gazdik, Lyzarsky instruktor
 884. Dora Dutková
 885. Daniel Sosna, vysokoškolský pedagog
 886. Jan Budil, Jevištní mistr
 887. Tomáš Škoda, Fotograf
 888. Vladimír Vrabec
 889. Olga Džulajová, čtenářka
 890. Martin Chadima, pedagog a teolog
 891. Jana Spurná
 892. Jakub Vaculík, pracovník v sociálních službách
 893. Filip Zajíček, student
 894. Anna Remešová
 895. Matěj Chalupa, hudební publicista, student
 896. Maria Kolesarova
 897. Aneta Nováková
 898. Jana Římanová, ČZU
 899. Jaroslav Kučera, překladatel
 900. Alena Pikousová, studentka
 901. David Janků, student práv
 902. Libor Brzobohatý, student
 903. Martin Šotola A*M
 904. Petr Kumhera, sociální pracovník
 905. Jan Blažek, environmentalista
 906. Eva Zdařilová
 907. Monika Rychliková
 908. Lucie Kočandrlová
 909. Jan Frič
 910. Taťána Supiňková, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.
 911. Jaroslav Novotný, truhlář
 912. Jaroslav Fiala, Politolog a publicista
 913. Dominika Záveská, šéfredaktorka
 914. Jan Dobry, advokát
 915. Marcela Macháčková, UPOL
 916. Filip Rut, student filosofie FF UK
 917. Dagmar Pechackova, Sekretarka
 918. Ing. Radoslav Turko, 3D-animator
 919. David Šmíd, metodik
 920. Petr Ocelík, politolog
 921. Františka Dvorská
 922. Petr Urban, novinář
 923. Miluše Mikušová, výtvarnice
 924. Tereza Novotná, na mateřské dovolené
 925. Joanna Derdowska, překladatelka
 926. Tereza Lišková, čtenářka
 927. Iva Kavanová, invalidní důchodkyně
 928. Barbora Truksová
 929. Petr Dub, vizuální umělec
 930. Miloš Hlávka, programátor
 931. yarrdesh
 932. Barbora Beranová, Galerie Václava Špály
 933. Tereza Smejkalová, neurobiolog
 934. Dominik Tesař, loutkoherec
 935. Radko Kynčl, muzejník
 936. Adam Altmann, Webdesigner
 937. marek sivák, zahradník
 938. Klára Honzáková, studentka
 939. Josef Smrčka, programátor
 940. Jan Černý, filosof
 941. Petr Dychtil Vala, špatný básník a pábitel
 942. Andrea Klašková
 943. Lucie Kohoutová
 944. Vít Kouřil, redaktor
 945. Tomas Ledvina
 946. Dita Bezdickova, Terapeutka
 947. Karolina Sklebena, Humanitarni pracovnice
 948. Kristina Hamplova
 949. Tomáš Procházka, Odborný kurátor skleníkových expozic BZ PřF UK
 950. Josef Šochman, výtvarník
 951. Petra Špačková
 952. Zuzana Capoušková
 953. Barbora Sojková, FF UK
 954. Tereza Ryšavá, Lektorka – Proxima Sociale
 955. Katarína Hládeková, umělec
 956. Jitka Špičanová, Asistence
 957. Ondřej Skovajsa, FF UK
 958. Jana Jungvirtová, div. nápověda
 959. Petra Vejmělková, zdravotnictví
 960. Václav Formánek, Podnikatel
 961. Peter Fabo
 962. Jana Vlastníková
 963. Anna Plošková, Čisté nebe o.p.s.
 964. Markéta Kosinová, sociální pracovnice
 965. Anika Krejčí, student FHS UK
 966. David Kumermann
 967. Magdaléna Heboussová, Pražská konzervatoř
 968. Tereza Palkova, prekladatelka
 969. Hana Buddeus, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i
 970. Sarka Postolkova, V domacnosti
 971. Kateřina Turečková, FAMU
 972. Marie Jirásková
 973. Milena Bartlová, historička umění
 974. Romana Klimešová, herečka, aktivistka
 975. Jan Dienstbier, historik umění
 976. Otakar Bureš
 977. Vít Janeček, dokumentarista, VŠ učitel
 978. František Barták, lektor jazyků
 979. Karel Čapka, Student žurnalistiky
 980. Petr Přerovský, pedagog
 981. Martin Prudil
 982. Tereza Dufková, sociální pracovnice
 983. Veronika Kočová, student
 984. Aneta Karlová
 985. Tereza Česká
 986. Rudolf Fürst, politolog
 987. Markéta Kinterová, časopis Fotograf
 988. Petr Kupka, výzkumný pracovník, FF ZČU
 989. Jana Blahotová
 990. Barbora Šupová, DAMU
 991. Bohdan Bláhovec
 992. Milan Popelka, scénograf
 993. Eliška Beranová, Studentka
 994. Linda Hübnerová
 995. Lýdie Kárníková
 996. Karina Kottová, Kurátorka
 997. Veronika Flanderova, student
 998. Anežka Bartlová, Redaktorka Art+antiques
 999. Petr Gočev
 1000. Dora Bouzková, OSVČ – divadlo
 1001. Tomáš Reichel
 1002. Petr Vavřík, sociální pracovník
 1003. Petr Hlubuček, programátor
 1004. Tamara Nováková, historička
 1005. Ondřej Macl, sociální pracovník
 1006. Barbora Jágrová, JAMU
 1007. Daniela Kantorova, psycholozka
 1008. Jana Vargovčíková
 1009. Tomáš Hirt, učitel
 1010. Světlana Sokačová
 1011. Karel Martinek, student FF UK
 1012. Jan Přibylský, Fotograf
 1013. Kristyna Ciprova
 1014. Halina Mášová, sociální pracovnice
 1015. Zuzana Černá, studentka
 1016. Marta Sedláčková
 1017. Veronika Hudcová
 1018. Jan Horyna, student
 1019. Irena Marková
 1020. Eva Lédlová, studentka
 1021. matej opocensky, farar
 1022. Petr Hauzírek
 1023. Štěpán Labuzík
 1024. Adéla Korbičková
 1025. Jana Červenková, Vytvarne umění
 1026. Martin Poch, tvůrce e-learningových lekcí
 1027. Marek Slováček, student
 1028. Jozef Mrva, Umělec
 1029. Silvie Kolevová, fotografka
 1030. Jakub Grygar, sociální antropolog, vš pedagog
 1031. Petr Lang, student
 1032. Jakub Žaba
 1033. Mirek Handrejch, knihkupec
 1034. Alžběta Diringerová, fotografka
 1035. Jan Vronský, mezinárodní obchod a distribuce
 1036. Markéta Zandlová, sociální antropoložka
 1037. Martin Parolek, technik
 1038. Jana Hrkalová, sociální pracovník (ÚP)
 1039. Zuzana Broskevičová, studentka UP
 1040. Markéta Juřicová, studentka
 1041. Michal Med, výzkumný pracovník
 1042. vendula kroupová, terénní sociální pracovnice
 1043. Hana Mášová, VŠ pedagožka
 1044. Agata Hauserová, Pražský filharmonický sbor
 1045. Michael Hauser, filosof
 1046. Magdaléna Marciniaková, bioanalytik
 1047. Tomáš Fiala, odborný asistent VŠ
 1048. Marie Veselá, Grafický designer
 1049. Tomas Hudec, sociální pracovník
 1050. Marie Palečková
 1051. Kristýna Vašíčková
 1052. Lenka Vítková, umělkyně, bývalá přispěvatelka NP
 1053. Silvestr Vandrovec Špaček, překladatel, předseda NNO, IT konzultant
 1054. Markéta Szotáková, Sociální pracovnice
 1055. Jolana Sedláčková, učitelka
 1056. Martina Miková, sociální pracovnice
 1057. Dana Marková
 1058. Zbyněk Baladrán, Tranzitdisplay
 1059. Anna Gnot
 1060. Michaela Štaffová, studentka, překladatelka
 1061. petr matousek, ekonom
 1062. Adriana Hajová, prodavačka
 1063. Petr Musil, úředník
 1064. Taťána Rubášová
 1065. Klára Končelíková
 1066. oldřich morys
 1067. Anna Štefíková, učitelka ZUŠ
 1068. Jan Strážnický, Školník
 1069. Miroslav Michela, historik
 1070. Magdalena Křížová, překladatelka
 1071. Roman Sikora, dramatik
 1072. Tea Cyprichová, korektorka
 1073. Sonja Voříšková, důchodkyně
 1074. Michal Tošner, Filozoficka fakulta UHK
 1075. Irena Reifova
 1076. Lukáš Němec, projektový vedoucí
 1077. Pavel Adam, freelancer
 1078. Milan Masojídek, umělecký sklenář
 1079. Lucie Hradecká
 1080. Eva Svobodová, studentka UPOL
 1081. Anna Saavedra, scénáristka
 1082. Petra Kumová, odborná garantka
 1083. Dan Vertígo, muzikant
 1084. Katerina Brunclikova
 1085. Radoslava Krylová, environmentalistka
 1086. Hana Dušková, učitelka
 1087. Anna Tesařová, studentka
 1088. Soňa Malá, Tři ocásci
 1089. Lukáš Plocek, barman
 1090. Kristýna Herrmannová
 1091. Barbora Kadlecova, architekt
 1092. Petr Večeřa
 1093. Klára Lang
 1094. Jakub Fišer, střihač
 1095. Helena Frydrychová, pracovnice v sociálních službách
 1096. Pavel Čižinský, právník
 1097. Jana Němcová, barmanka
 1098. Petr Jestřábek
 1099. Jakub Sekáč, študent
 1100. Petra Pajunková, vlásenkářka, maskérka
 1101. Jan Kašpárek, student žurnalistiky
 1102. Petr Strouhal
 1103. Simona Šreková
 1104. Max Maslo, student
 1105. Jan Meyer
 1106. Jakub Sýkora, Umělec
 1107. Václav Walach, výzkumný pracovník
 1108. Zuzana Kubátová, studentka sociální práce
 1109. Pavlína Radochová
 1110. Klára Štěpanovská, Sociální pracovnice
 1111. Jan Vaněk, MUNI
 1112. Infocentrum Salé
 1113. Zuzana Suková
 1114. Vasil Artamonov, učitel
 1115. Michaela Janečková, badatelka
 1116. Vojtěch Vlček, Student
 1117. Radek Buben, Oběť univerzitní byrokracie
 1118. Renata Fridrichová, knihovnice
 1119. Nikola Krutilová
 1120. Martin Böhm, programátor
 1121. Tereza Sladkovska, Ctenarka NP
 1122. Hana Koutková, sociální pracovnice
 1123. Kateřina Smejkalová, politoložka
 1124. Aneta Václavíková, kameramanka
 1125. Jiří Žák, Umělec
 1126. Barbora Pilcová, student architektury
 1127. Eliška Kloučková, studentka
 1128. Tomáš Tichák, redaktor Listů
 1129. Zuzana Traugottová, Studentka
 1130. Jan Kořínek, Freelancer
 1131. David Thiele, IT konzultant
 1132. Jan Fazekaš
 1133. Smejkal Jan, profesor SŠ
 1134. Kristýna Pešáková, pracovnice neziskové organizace
 1135. vendula hnídková, historička umění
 1136. Nikita Carulkov, student
 1137. Ivan Ďopan, učitel profesor sš v.v.
 1138. David Vála
 1139. Kateřina Konvalinová, studentka
 1140. Vladimír Tupáček, publicista, pečovatel, lektor
 1141. Kateřina Ziková
 1142. Frantisek Pesek, hydrolog
 1143. Petra Vonášková
 1144. Filip Škarecký, student
 1145. Michal Hellebrtandt
 1146. Gabriela Ferbarova, IT projektová manažerka
 1147. Jan Kratochvíl, učitel
 1148. Sylvie Křížová
 1149. Jan Němec, učitel
 1150. Jiří Klimeš, psychoterapeut
 1151. Jan Adámek, Production Manager
 1152. Markéta Košařová, studentka FF JU
 1153. František Koudelka, student
 1154. David Panuška
 1155. Olivie Doleželová, terénní sociální pracovnice
 1156. Ondřej Klápa, student
 1157. Milan Fujda, VŠ pedagog
 1158. David Binar
 1159. Jakub Dubský, Prague Film School
 1160. Valerie Plevová, studentka
 1161. Monika Šístková, lektorka
 1162. Adam Němec, redaktor
 1163. Anna Smutná, právnička
 1164. Filip Lucinkiewicz
 1165. Eliška Fuksová, studentka
 1166. Petr Kalivoda, řemeslník
 1167. Karolína Vítková, specialistka zákaznického centra
 1168. Táňa Mančíková, krizový intervent
 1169. Jiří Pízq, student
 1170. Michal Zourek, Universidad de Buenos Aires
 1171. Martin Hříbek, VŠ pedagog
 1172. Stanislav Kunc, terapeut
 1173. Martina Feuersteinová
 1174. Adéla Vondrovicová, Studentka
 1175. Dana Šafářová, knihovnice
 1176. Matouš Hron
 1177. Boris Šmejkal, důchodce a bývalý prodejce NP
 1178. Tomáš Wünsch, čtenář a aktivista
 1179. Marek Slováček, student

Připojte svůj podpis pod otevřený dopis

Podpis
E-mail:*
Opište znaky z obrázku dole

* vyžadovaná pole

Odpověď ředitelky Nového Prostoru:

Vážení a milí přátelé, podporovatelé z platformy KRISA,

děkuji Vám za zaslaný otevřený dopis. Je milé a povzbuzující, že Nový Prostor považujete za sdílený statek svého druhu, který by měl podléhat veřejné kontrole, a nepovažujete ho za standardní, na zisk orientovanou firmu, do jejíchž procesů veřejnosti nic není. Bohužel, náš právní řád žádný takový pojem jako “sdílený statek svého druhu” nezná. Na základě přijatého zákona č. 108/2006 o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505 k tomuto zákonu byla vydavatelská činnost a prodej časopisu Nový Prostor v rámci neziskové organizace Nový Prostor převedena z hlavní činnosti do činnosti hospodářské a stali jsme se plátci daně z přidané hodnoty.
Obávám se, že jedinou cestou, jak vyhovět Vašim rozhodně smělým požadavkům, je spojit síly a oslovit otevřeným dopisem Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby neprodleně provedla nezbytné legislativní kroky, které by transformaci Nového Prostoru na kulturní statek svého druhu, osvobozený od daňové povinnosti a řízený (zřejmě) radikální, neziskovou platformou, umožnily.

S přáním krásných vánoc a všeho nejlepšího do nového roku,
Nový Prostor, z.ú.

Dagmar Kocmánková
ředitelka
Řeznická 14
110 00 Praha 1

e-mail: projekt@novyprostor.cz
tel: 222233309